W ciągu max. 72 godzin od wysłania
przez Organizatora wiadomości o wygranej,
kliknij w aktywny link i uzupełnij formularz o:

  • swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, który podałeś w zwycięskim zgłoszeniu),
  • zgodę na przetrzania danych osobowych oraz zgodę na umieszczenie danych na liście laureatów,
  • potwierdzenie spełnienia warunków przewidzianych regulaminem konkursu.

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 regulaminu konkursu Bambino „Przytul Misia”, link do formularza
jest aktywny przez 72 godziny od dnia wysłania wiadomości mailowej przez Organizatora.
Po pozytywnej weryfikacji, nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.